חיפוש:

תוצאות ספירת הציפורים הגדולה -בשיתוף ציבור כל השנים

סיכום מורחב ספירת הציפורים הגדולה 2017

סיכום מקוצר של ספירת הציפורים 2017

 בתי ספר ומוסדות אחרים שהשתתפו בספירת 2017

סיכום ספירת ציפורי הבר בחצר 2016

סיכום מקוצר של ספירת 2016

סיכום ספירת ציפורי הבר בחצר 2015

סיכום ספירת ציפורי הבר בחצר  2014 

סיכום ספירת ציפורי הבר בחצר  2013

סיכום ספירת ציפורי הבר בחצר  2012

סיכום ספירת ציפורי הבר בחצר 2011

סיכום  פירת ציפורי הבר בחצר 2010

סיכום ספירת ציפורי הבר בחצר  2009

סיכום ספירת ציפורי הבר בחצר  2008

סיכום ספירת ציפורי הבר בחצר 2007

סיכום ספירת ציפורי הבר בחצר 2006 

סיכום ספירת ציפורי הבר  English 2006