חיפוש:

מצלמות און ליין

 צפייה און -ליין: שמורת החולה, קן נשר, קן תנשמת, כלוב עזניות, האכלת נשרים  והאכלת ציפורים 
המצלמה הותקנה ומתוחזקת על-ידי 'קבוצת צ'רטר לחקר אקולוגית חיות-הבר' (מכון שמיר למחקר והחוג לגיאוגרפיה ולימודי סביבה באוניברסיטת חיפה) 
 
מצלמות און ליין על קיני  של עקב עיטי ונשר מרכז הצפרות הישראלי