חיפוש:

תל מיכל

עלון מידע על תל מיכל בהפקת קבוצת ותיקים בסביבה ועיריית הרצליה

 

 אתר מידע על בית הגידול של הכורכר והחמרה בישראל הכולל גם מגדירים לח ולצומח באביב ובקיץ 

 

מצגת מידע על בית הגדול של הכורכר והחמרה

 

החי והצומח בכורכר ובחמרה בקיץ חודשים יוני יולי אוגוסט

 

החי הצומח בכורכר  ובחמרה באביב חודשים פברואר מרץ ואפריל