חיפוש:

מיזם חינוכי על סיסים סנוניות וטסיות

 יוזמה חינוכית לעידוד ושמירה על ציפורים המסייעות בהדברה ביולוגית

 עבורבתי הספר היסודיים ועל יסודי -שמירה על קיני סנוניות, טסיות וסיסים במקומות ישוב 

בעידוד ותמיכה של קרן דוכיפת

 

יום הסיסים הבינלאומי 7.6 מדי שנה. פעילויות חינוכיות

 

 

ניתן לראות את התכנית גם בדף החינוכי של אתר הצפרות הישראלי בקישור

 

סנוניות שיוצרות מפגע לכלוך במבנים - קונפליקט ודרכי פתרון ומילוי טופס מפגעים

                                                                                                                                                     

 

במסגרת היוזמה פותחו חומרי העזר הבאים:

 

א.. מגדיר כיס / שדה לסנוניות טסיות וסיסים להדפסה דו צדדית מותאם לדף A4– איורים של טוביה קורץ מלל של "המשוגעים לדבר" (פירוט בנספחים). 

ב.חומרי עזר להוראה ולעשיה הכוללים: מידע (גם בערבית),  מערכים חינוכיים, עשיית סקרי מפגעים,  עשית שלולית בוץ, יצירת קינים מלאוכתיים, עשיה בקהילה ועוד. בקישור 

 

ג. דוגמאות לצרכי פרסום - הדפסות נדרשות להפקה עצמית : עיינו לדוגמה

1.פלייר/כרזה/באנר לביה"ס עם מידע כללי ומקומות ריקים להתנסות /לפרויקט של כל בי"ס

2. עלון הסברה

3. תעודות

4. מדבקות

 

ה. מגוון הצעות לתכנית חינוכיות, ששמות דגש על תהליכי חקר של התלמידים ב'מדור למידה' באתר "ציפורי הבר בחצר הבית".

 

 

 

סנונית הרפתות Hirundo rusticaסנונית המערות Hirundo daurica. טסית הבתים Delichon Urbicum   וסיס החומותApus Apus   הן ציפורים המקננות באזורים עירוניים בישראל.  הן חוזרות לקנן באותם אתרים מדי שנה. בתקופת הקינון וגידול הגוזלים הן צדות למענם כמויות גדולות של חרקים מעופפים (לדוגמה, כל סנונית לוכדת ביום מאות חרקים מעופפים). לכן נחשבים מינים אלה כמדבירים ביולוגיים. הפעילות הנמרצת הכרוכה בקינון ובהאכלת הגוזלים גורמת ללכלוך רב ורעש ולכן נוטים בעלי עסקים סמוכים להרוס את הקנים של הציפורים.

 סיס החומות. ציור: טוביה קורץ

 

היוזמה המוצגת כאן נועדה למצוא פתרונות יעילים כדי להתגבר על בעיית הלכלוך ולאפשר המשך קינון ללא הפרעה של סנוניות, טסיות וסיסים בישראל,  על ידי חשיבה סביבתית יצירתית, הגברת המעורבות האישית ובהשקעה כספית נמוכה.

היוזמה פותחה בסיוע 'קרן דוכיפת', על ידי "משוגעים לדבר" מתחום החינוך, האקדמיה, הצפרות והרשויות המקומיות שיוזמים ועוסקים בפרויקטים סביבתיים חינוכיים וחקר אקדמי הקשור בסנוניות וטסיות (פירוט למטה).

טסית הבתים. ציור: טוביה קורץ

 

היוזמה תעודד שמירה על קינים קיימים בד בבד עם הכנת קינים מלאכותיים מחומרים ממוחזרים שיאפשרו קינון מחדש. הקנים החדשים יוקמו במרחב בו יוכלו התלמידים לגלות, להכיר ולחקור מגוון מיני טס'ס (טסיות, סנוניות, סיסים) בסביבה הקרובה באופן בלתי אמצעי וחווייתי כדי להעמיק אצלם את הקשר לטבע בסביבתם הקרובה, להטמיע בהם את ערכי שמירת הטבע, לעודד אותם להיות פעילים בתחום הפיתוח הבר קיימא ולטפח אותם כאזרחים הלוקחים אחריות על סביבתם. 

 

סנונית הרפתות. ציור: טוביה קורץ

 

 

 

מטרות בתחום שימור המינים

1.       שמירה על קנים קיימים

2.       מציאת פתרונות למניעת לכלוך מהלשלשת

 

 

מטרות בתחום החינוך המדעי

1.       ביצוע חקר מדעי אותנטי ורלוונטי על ידי תלמידי בתי ספר - יסודיים-חט"ב-תיכון

2.       שילוב בין תלמידים העוסקים בחקר מדעי במסגרות החינוך,למרצים וסטודנטים העוסקים בחקר אקדמי

3.       בניית קנים מלאכותיים מחומרים ממוחזרים על ידי התלמידים כחלק מעידוד הקינון של סנוניות, סיסים וטסיות

4.       העלאת מודעות והרחבת מעגלים: הסברה, הדרכה, הפצה למקומות נוספים

 

 

 

 

ה'משוגעים לדבר'- מומחים שתרמו לתכנית החינוכית ומקדמים אותה

צפרות וחינוך: עמיהוד נאור, שלומית ליפשיץ, צהלה ברוש, אמנון האן, הדס כץ שדה חן,

מדור חינוך החברה להגנת הטבע– גל טל וחן פורטוגלי  

חינוך לקיימות משרד החינוך: חני פלג, טלי אמבר-חציר

הדרכה של מורי מורים ותלמידים בשטח: אילנה מורד ביה"ס צוקים שוהם.

אקדמיה  וחינוך: ד'ר שרה קלצ'קו (סמינר הקיבוצים) ,  יוחאי וסרלאוף (אונ' ת"א)

אזרחים אכפתיים: רוני קינדרמן (שוהם)