חיפוש:

תוכים נזירים סקר מיקום וקינים

נקראים גם קוואקר, דררה אפורת-לחי או Monk- Parakeet. דווחו ב'הערות' כמה פרטים ראיתם והאם יש קינון. המידע משמש כדי ללמוד על התפשטות המין הזה בישראל צילומים שלחו למייל shlomitlif@gmail.com

שם הצופה *
כתובת דואר אלקטרוני *
ציינו את שם מין הציפור שראיתם *
מקום התצפית *
תאריך התצפית *
הערות