חיפוש:

סקר לינות מקובצות

המרכז לטיפוח ציפורי הבר בחצר ובגינה אוסף מידע בנושא אתרי לינות מקובצות של נחליאלים, זרזירים, סנוניות, אנפות, ועוד. הנכם מוזמנים להוסיף מידע במטרה לסייע לשמור על הציפורים והטבע העירוני. צילומים שלחו למייל shlomitlif@gmail.com

שם הצופה *
כתובת דואר אלקטרוני *
ציינו את שם מין הציפור שראיתם *
מקום התצפית *
תאריך התצפית *
הערות