חיפוש:

חזון

 

 

מרביתנו לא מבחינים בציפורים שבסביבתנו, ואיננו מודעים להנאה שניתן להפיק מהצפייה בציפורים ומהקשר איתן. הצפייה בציפורים, שהן מטאפורה לשיר, לחופש, לשלום ולאהבה מהווה אמצעי בלתי רגיל להתקרבות אל הטבע, לשחרור מטרדות היום יום ולבילוי משפחתי וחברתי. ארץ ישראל נתברכה במגוון ובשפע ציפורים עשיר וייחודי. צפרים מכל העולם מגיעים אלינו לצפות בציפורים שלנו!  זהו תחביב שלא עולה כסף המצוי "מתחת לאף".

מטרות המרכז:

1. לפעול במערכת החינוך לקידום נושא הצפרות והטבע בסביבה הקרובה על ידי לימוד הנושא

וטיפוח גינות אקולוגיות מזמינות בשטח מוסדות החינוך.

2. לעודד עיריות וגופים ציבוריים להקים  ולטפח  גנים ציבוריים ופארקים שיהוו בתי גדול

מעודדים מגוון של מיני בר: ציפורים, פרפרים  פרחי בר ועוד ואת המודעות להם.

3. לעודד את הצבור הרחב לטפח את הגינות שלהם כגינות מזמינות למשיכת מגוון מיני בר.

4. לערוך אחת לשנה סקר ציפורי בר בקרבת משכנות האדם בהשתתפות הציבור הרחב, אנשי מערכת החינוך צפרים ועוד.

5. לשמש במה להחלפת מידע וידע בנושא.

6.להרחיב את הפעילות גם לארצות השכנות