חיפוש:

ספירות וסקרים שקורים כעת

 

 
סקר יום הגעת הסיסים וציפורים מקייצות אחרות: תור מצוי, שרקרק. ראיתם? דווחו!
 
סקר דרורי בית
 
מיקום וקינונים של תוכי נזירי 
 
צמחים וציפורים 
 
 ספירת הציפורים הגדולה הסתיימה. הספירה הבאה תהיה בין ה 16/1/20 ועד ה 26/1/20