חיפוש:

סקר קינוני סיסים

סקר זה נועד לסייע באסוף מידע על מצב הסיסים בישראל. בבקשה כתבו בהערות את שעת התצפית, כמה קינונים ראיתם, תארו את מקום הקינון וכן כתבו כמה סיסים להערכתם יש בשמיים באזור הקינון. תודה רבה מאמנון האן ועמותת ידידי הסיסים. רצוי גם לצלם ולשלוח למייל shlomitlif@gmail.com

שם הצופה *
כתובת דואר אלקטרוני *
ציינו את שם מין הציפור שראיתם *
מקום התצפית *
תאריך התצפית *
הערות