חיפוש:

תוצאות ספירת הציפורים הגדולה -בשיתוף ציבור כל השנים

 

סיכום מתומצת ספירת 2019 

סיכום מורחב ספירה - 21.1 - 2.2    2019 

הקליקו לקובץ אקסל של תוצאות הספירה 2016-2019 ולקובץ הצעות לניתוח (PDF)

מורחב ספירת   26.1- 10.2     2018 

 סיכום מתומצת  2018

מורחב ספירת הציפורים הגדולה 20.1- 11.2  2017

סיכום מקוצר של ספירת הציפורים20.1- 11.2  2017

 בתי ספר ומוסדות אחרים שהשתתפו בספירת 2017

סיכום מורחב של ספירת   14.1- 6.2              2016

סיכום מקוצר של ספירת 14.1- 6.2                 2016

סיכום ספירת ציפורי הבר בחצר 15.1- 7.2       2015

סיכום ספירת ציפורי הבר בחצר  16.1- 8.2       2014 

סיכום ספירת ציפורי הבר בחצר 25.1 - 16.2    2013

סיכום ספירת ציפורי הבר בחצר  27.1 -18.2   2012

סיכום ספירת ציפורי הבר בחצר    21.1 - 19.2 2011

סיכום  פירת ציפורי הבר בחצר   22.1 -6.2     2010

סיכום ספירת ציפורי הבר בחצר  23.1 - 7.2    2009

סיכום ספירת ציפורי הבר בחצר  25.1 - 9.2    2008

סיכום ספירת ציפורי הבר בחצר  26.1 - 3.2    2007

סיכום ספירת ציפורי הבר בחצר   14.2 - 21.2  2006