חיפוש:

תוצאות ספירת הציפורים הגדולה -בשיתוף ציבור כל השנים

 

הקליקו לקובץ אקסל של תוצאות הספירה 2016- 2021  ולקובץ הצעות לניתוח (PDF)

 

סיכום מצומצם ספירת הציפורים 2021

 

סיכום מורחב ספירת הציפורים 2021 ב PPT.   סיכום מורחב ב PDF

 

סיכום מצומצם ספירת 2020

 

סיכום מורחב- 16.1- 1.2  2020

 

סיכום מתומצת ספירת 2019 

 

סיכום מורחב ספירה - 21.1 - 2.2    2019 

 

מורחב ספירת   26.1- 10.2     2018 

 

 סיכום מתומצת  2018

 

מורחב ספירת הציפורים הגדולה 20.1- 11.2  2017

 

סיכום מקוצר של ספירת הציפורים20.1- 11.2  2017

 

סיכום  ספירת ציפורי הבר  בחצר 14.1- 6.2     2016

 

סיכום ספירת ציפורי הבר בחצר 15.1- 7.2       2015

 

סיכום ספירת ציפורי הבר בחצר  16.1- 8.2       2014 

 

סיכום ספירת ציפורי הבר בחצר 25.1 - 16.2    2013

 

סיכום ספירת ציפורי הבר בחצר  27.1 -18.2   2012

 

סיכום ספירת ציפורי הבר בחצר    21.1 - 19.2 2011

 

סיכום  פירת ציפורי הבר בחצר   22.1 -6.2     2010

 

סיכום ספירת ציפורי הבר בחצר  23.1 - 7.2    2009

 

סיכום ספירת ציפורי הבר בחצר  25.1 - 9.2    2008

 

סיכום ספירת ציפורי הבר בחצר  26.1 - 3.2    2007

 

סיכום ספירת ציפורי הבר בחצר   14.2 - 21.2  2006