חיפוש:

תוצאות ספירת הציפורים הגדולה -בשיתוף ציבור כל השנים

 

 אקסל של תוצאות הספירה  2019- 2024 שהתקבלו מאיבירד .  לקובץ הצעות לניתוח (פעילות חינוכית)

 

אקסל תוצאות הספירה 2006- 2018   גולמי, ללא נוסח אחיד. 

 

סיכום ספירת 2024

 

 סיכום בגרפים ספירת 2024

 

סיכום מתומצת של ספירת 2023

 

סיכום מורחב של ספירת 2023

 

סיכום מתומצת ספירת 2022 

 

סיכום מורחב ספירת 2022

 

סיכום מתומצת ספירת 2021

 

סיכום מורחב ספירת 2021 ב PPT.    ב PDF

 

סיכום מתומצת ספירת 2020

 

סיכום מורחב- ספירת  2020

 

סיכום מתומצת ספירת 2019 

 

סיכום מורחב ספירת    2019 

 

סיכום מתומצת  2018

 

סיכום מורחב ספירת  2018 

 

סיכום מתומצת 2017

 

סיכום מורחב ספירת   2017

 

סיכום מתומצת 2016

 

סיכום  מורחב    2016

 

סיכום ספירת ציפורי הבר בחצר 15.1- 7.2       2015

 

סיכום ספירת ציפורי הבר בחצר  16.1- 8.2       2014 

 

סיכום ספירת ציפורי הבר בחצר 25.1 - 16.2    2013

 

סיכום ספירת ציפורי הבר בחצר  27.1 -18.2   2012

 

סיכום ספירת ציפורי הבר בחצר    21.1 - 19.2 2011

 

סיכום  פירת ציפורי הבר בחצר   22.1 -6.2     2010

 

סיכום ספירת ציפורי הבר בחצר  23.1 - 7.2    2009

 

סיכום ספירת ציפורי הבר בחצר  25.1 - 9.2    2008

 

סיכום ספירת ציפורי הבר בחצר  26.1 - 3.2    2007

 

סיכום ספירת ציפורי הבר בחצר   14.2 - 21.2  2006